1) Caroline Amalie-Skolen
2) Wilhelmine-Skolen
3) Rektor-skolen
4) For orienteringens skyld: Asylet (Lokalarkiv)

Sønderborg havde i 1918 tre kommunale skoler: En drengeskole, en pigeskole og en pigemellemskole. Drengeskolen havde holdt til på Ahlmann-Skolen - dengang bare Kongevejs-Skolen.

Pigemellemskolen havde til huse i Hertug Frederikskolen (Nu Reimers-Skolen)

Den almindelige pigeskole var anbragt i tre gamle bygninger ved Kirketorvet og Skolevej (Asylvej): Karolinia Amalieskoslen, Wilhelmineskolen og Rektorskolen.

De to første blev revet ned i 1929 i forbindelse med bygningen af Chr. Xs Bro og anlæggelsen af Jernbanegade.

Rektorskolen blev revet ned i 1936 og erstattet af Sct. Jørgens Skole

Caroline Amalie-Skolen
(Til venstre i billedet)
Wilhelmine-Skolen - 'Den lange, grå elendighed'
Rektor-Skolen