(Denne tekst er fra ”SØNDERBORG” skrevet i 1945, altså lige efter befrielsen)

I 1920 omorganiseredes skolevæsenet fuldstændigt. Der oprettes en dansk borgerskole; de tilmeldte børns antal er kun 451; skolen får til huse i bygningen på Kongevej og i den gule skole på Skolevej.

Samtidig åbnes der for mindretallet en tysksproget kommuneskole med 720 elever. Denne afdeling får overladt de tre bygninger ved kirken og skolen ved Kirke Allé. I de første år derefter led særligt den danske skole under mangelen på undervisningsmateriel. Børnetallet gik i de første år efter genforeningen noget tilbage, men årene siden har ved hver indskrivning af elever til et nyt skoleår vist den samme linie: En naturlig begrundet stigende kurve for den danske og tilsvarende faldende for den tyske skoleafdeling. Dog har de allersidste års begivenheder skabt en lille forstyrrelse i disse kurvers jævne forløb. Disse forskydninger i børnetallet har adskillige gange sat skolemyndighederne på svære opgaver, idet de måtte jonglere med de forhåndenværende lokaler på den bedste måde; derved har skolerne adskillige gange måttet ”bytte gårde”, indtil man nu efter de sidste til- og nybygninger mener at kunne undgå yderligere omflytninger.

Allerede i 1926 måtte byen gå til en stor udvidelse af bygningen på Kongevej, hvorved der skabtes en lang række ideelle klasseværelser foruden de påkrævede særlokaler; den ældste delaf denne bygning gennemgiki 1938 en omfattende restaurering. 

Gennemførslen af den ved bygningen af Christian X’s Bro påkrævede hovedfærdselsåre (Jernbanegade) krævede som ofre de tre gamle skolebygninger øst for kirken(Wilhelmineskolen, Caroline Amalieskolen og rektorskolen); som erstatning for dem opførtes derpå den monumentale, røde skolebygning ved Kirketorvet.

Ved denne deling af det danske skolevæsen fik skolerne deres nye navne, idet skolen ved Kirketorvet blev opkaldt efter den gamle bydel, den ligger i: ”Sct. Jørgens Skole”, mens skolen ved Kongevej fik sit navn efter den kendte danske forkæmper: ”Ahlmann-Skolen”, den tyske skole bibeholdt bygningens navn og hed fortsat ”Hertug Frederiks Skole”, indtil den et par år senere selv ønskede at skifte til ”Herzog Friedrichschule”.