I 1949 oprettede staten en sømandsskole på håndværkerskolen, der dengang havde god plads om sommeren.

Fra april til november havde man 2 hold på hver 80 elever. De undervistes i tre måneder.

I 1960 flyttede sømandsskolen til hotel "Alhambra", der var købt til formålet. 

I 1962 udvidedes den med en nybygning, der blev taget i brug i 1962.

Ved flytningen blev den en helåarsskole, der kunne tage 100 elever.

Sømandsskolen snart fuldt udbygget

Ombygningen og restaureringen af Hotel Alhambra i fuld gang.

Der er nu fuld gang i arbejdet med den sidste etape af udbygningen af Statens Sømandsskole i Sønderborg, og i løbet af efteråret skulle skolen stå helt færdig.

Sidste etape omfatter restaureringen og ombygningen af det tidliger Hotel Alhambra, der har tjent som ramme om skolens arbejde i den tid, opførelsen af den store nybygning stod på. Til gengæld klarer skolen sig for tiden udelukkende med den ny bygning.

Udover at den gamle hotelbygning, der for tiden helt er skjult af stilladser, gennemgår en gennemgribende istandstættelse både ude og inde, foregår der der forskellige ombygninger.

Hotelbygningen skal for fremtiden rumme spisesal, kontorer og boliger m.v., medens nybygningen har værelser til eleverne, samt lokaler til tovværksarbejde og gymnastiksal.

Når arbejdet til sin tid er overstået, vil skolen kunne tage elevhold på 100.

Kilde: Jydske Tidende 5. maj 1962

Se også: Hotel Alhambra