I 1960 henvendte Sønderjyllands Erhvervsråd og regionens to store industrivirksomheder, Brdr. Gram i Vojens og Danfoss i Nordborg, sig til Undervisningsministeriet og foreslog, at der blev oprettet et sønderjysk teknikum. Tidspunktet var gunstigt, for året forinden havde teknikerkommissionen peget på behovet for flere ingeniører.

I foråret 1962 tog statskonsulent Toftdahl Møller initiativet til oprettelse af et teknikum i Sønderborg, en tanke som fandt kraftig tilslutning hos fabrkant Mads Clausen, borgmester A. Andersen, Sønderborg og borgmester J. Paulsen, Tønder, som formand for Sønderjhyllands Erhvervsråd.

Kort efter at loven om teknika var vedtaget, afholdtes konstiuterende bestyrelsesmøde for derefter at kunne indlede forhandlinger om leje af lokaler i grosserer Traugott Møllers trikotagefabrik i Voldgade 5.

Undervisningen startede i novemger 1962 med 22 elever i en aspirantklasse med foreløbig undervisningslokale i Teknisk Skole på Sønderborg Slot. Den 15. april 1963 begyndte det egentlige studium med en klasse i den maskintekniske studieretning og en klasse i den svagstrømtekniske retning. Det samlede antal studerende var nu 49.

I 1964 købte skolen hele ejendomskomplekset, og dermed indledtes ombygningen af lokalerne, så de kunne tilfresstille de krav til laboratorier m.v. som var fornødent. Teknikum har udstyr til et lille EDB-anlæg somat et arbejdsdygtigt regnelaboratorium, ligesom skolen råder over et teknisk bibliotek, hvis bøger og tidsskrifter af både dansk og udenlandsk oprindelse står til rådighed for erhvervslivet, folkebibliotekerne, foruden andre videnskabelige biblioteker. Der er indkøbt 3500 bøger, og man abonnerer på ca. 200 tidsskrifter, men desuden formidler man lån fra andre videnskabelige bibliotker i ind- og udland.

Da det i 1976 blev muligt at komme ind på teknikum uden en foregående 4-årig lærlinge­uddannelse, rystede mange på hovedet og frygtede, at den nye tids teknikumingeniører ville blive teoretikere uden praktisk sans. Sønderborg Teknikum gjorde kritikken til skamme med en række praktiske studenterprojekter, blandt andet den solcelledrevne ”Solvogn Danmark”, der i 1987 gennemførte et væddeløb tværs over Australien.

I 1990 udvidede Sønderborg Teknikum sit tilbud til også at omfatte civilingeniørstudiet (i samarbejde med Aalborg Universitetscenter). Desværre var søgningen ikke tilstrækkelig, og det blev aldrig til mere end én årgang civilingeniører fra Sønderjylland. Tre år senere blev titlen ”teknikumingeniør” afløst af ”diplomingeniør”, og Sønderborg Teknikum tog navneforandring til ”Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum”.

Den 1. januar 1997 blev Ingeniørhøjskolen Sønderborg Teknikum fusioneret med Handelshøjskole Syd og flyttede fra den gamle tekstilfabrik til HHS’ bygninger på Kløvermarken.

Kilde: Sønderborg i aktivitet, SDUs hjemmeside.