I februar/marts 2017 fjernede man Tansbjerg Skolen på hjørnet af Grundtvigs Allé og B.S. Ingemannns Vej.

Pudsigt nok skete det nøjagtig 50 år efter, at skolen blev indviet i februar 1967.

Tansbjerg Skolen er bygget som en ud af 33 specialskoler fordelt over hele landet. Skolerne sorterede under Socialstyrelsen under Socialministeriet og er i nyere tid det største samlede skolebyggeri. Igen en pudsighed.

Der var mangel på arbejdskraft i de år, og derfor valgte man at bygge montageskoler, som hurtigt kunne opføres. Således er Tansbjerg Skolen med 8 klasseværelser, gymnastiksal, skolekøkken/formning, værkstedsblok, administrationsblok samt skoleleder og pedelblok opført på ca. 3½ måned. Skolerne var bygget til at bestå i 20 år. 

Skolerne fik tilnavnet "de grønne skoler", fordi alle lå i grønne områder.

Oprindelig var skolerne opvarmet med gas, men eksplosioner på 2 skoler medførte, at der i 1970 blev gravet op og indlagt fjernvarme på alle skoler. 

Tansbjerg-Skolen var normeret til 64 elever i alderen 7 til 21 år. Formålet med skolen var at lære børn med store indlæringsvanskeligheder at begå sig i samfundet.

I 1980 overgik undervisningen til Undervisningsministeriet, og samtidig blev skolen administrativt lagt ind under Sønderjyllands Amt - sammen med Bramsbjerg Skolen i Aabenraa, Skolen ved Stadion i Haderslev og Vidåskolen i Tønder.

Amtet fik nogle hermed skoler, som alle trængte til forskellige renoveringer - bl.a. udskiftning af vinduer, nye toiletter og tilbygning til omklædningsfaciliteter til gymnastiksalen. Skolen fungerede under amtet, indtil nye ændringer opstod i slutningen af 80erne.

En lovændring medførte, at eleverne nu skulle undervises aldersmæssigt som folkeskolens elever 7-16 år. Samtidig skulle der oprettes voksenskoler - kursusskoler.

I Sønderborg kommune blev der samtidig oprettet Specialklasser på Ahlmann-Skolen, og noget tilsvarende skete i Nordborg kommune. Tansbjerg Skolens elevantal faldt dermed drastisk til 14 elever, og der var ikke længere basis for en selvstændig specialskole. I stedet flyttede de 14 elever til en nyoprettet specialklasserække på Humlehøj-Skolen i 1990. 

Tansbjerg Skolen blev herefter kursusskole for voksne fra 18 år og opefter. I den sammenhæng blev 2 klasseblokke bygget sammen til den karakteristiske blå 8-kantede bygning. I løbet af de kommende 14 år voksede elevtallet i Specialklasserækken, og ud over den oprindelige afdeling brugte man yderligere 4 klasseværelser på Humlehøj-Skolen.

I 2003 blev Voksenskolen langt ind under og flyttede til VUC, og børnene flyttede igen tilbage til Tansbjerg Skolen. Elevtallet steg voldsomt, og der blev opført 4 klasseværelser i 2 midlertidige blokke. Man disponerede over ca. 15 klasseværelser.

Kløvermark-Skolen blev nedlagt som folkeskole i 1988. Handelshøjskole Syd rykkede ind i bygningerne indtil de flyttede til Alsion. Derefter rykkede Tansbjerg Skolen ind, og skolen fik navnet Kløverskolen. Det skete i foråret 2009.

Efter udflytningen blev Tansbjerg Skolens bygninger lagt ind under Sønderskov-Skolen, og kommunens 10-klasse elever fik hjemsted der. 

Fra 1. maj og til skoleårets start i august modtog man også på skolen de nye 0-klasses elever (tidl. børnehaveklasse elever) i SFO-regi. Men efter et par år blev det pludselig konstateret, at skolen var voldsomt forurenet og helt forbudt at opholde sig i.

Derfor er den nu blevet fjernet, og der vil blive opført en sportshal til Sønderskov-Skolen.

Tak til: Else-Marie Valeur