Dybbøl-Posten 10. Feb. 1900

Preussiske Skolefester.

De preussiske Skolemyndigheder forlange af Forældrene, at de skulle sende deres Børn til Skolefesterne på de preussiske Festdage, Sedanfest, den tydske Keisers Fødelsdag osv. Møde Børnene ikke, straffes Forældrene for deres Børns "Skoleforsømmelse".

I et sligt Tilfælde havde en Mand søgt sin Ret for Domstolene, og den preussiske Kammerret frikjendte ham, der havde holdt sine Børn hjemme fra Skolefesterne, fordi den paagjældende Regjeringsforordning kun truede Forsømmelse af "Skoleundervisningen" med Straf.

Denne Dom har nu havt den Virkning, at den preussiske Regjering har anordnet, at paa de Dage, da der er Skolefest istedetfor Undervisning, skal Programmet for Festen opføres som Undervisningsgjenstand!